Spring 2014

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9-10am

Karunaratne

Pham

Grigoriev

Goldstein

Kepley

Zephirin

Quiroga

Lopez

Hurley

Zephirin

 

Thomack

Zephirin

Pham

 

 

 

 

Quiroga

 

 

 

 

Thomack

 

Ippolito OH

 

Ippolito OH

 

Ippolito OH

Kepley OH

 

Kepley OH

 

Rodrigues OH

Kutal OH

 

 

 

 

10-11am

Grigoriev

Burruss

Grigoriev

Chhetri

Grigoriev

Karunaratne

Hurley

Kepley

Goldstein

Kepley

Kepley

Pham

Spatz

Hurley

 

 

Quiroga

 

Langenberg

 

 

Thomack

 

Quiroga

 

 

 

 

Thomack

 

Adamski OH

Langenberg OH

Adamski OH

 

Adamski OH

Abraha OH

 

Abraha OH

 

Hurley OH

Hurley OH

 

Hurley OH

 

Joseph OH

Joseph OH

 

Joseph OH

 

Kutal OH

Kutal OH

 

 

 

Rodrigues OH

11-12pm

Babun Codorniu

Burruss

Goldstein

Goldstein

Giri

Giri

Hurley

Humphreys

Quiroga

Humphreys

Goldstein

 

Hutchinson

Thomack

Hutchinson

Humphreys

 

Ippolito

Tyree

Ippolito

Ippolito

 

Kutal

 

Kutal

Kutal

 

Zephirin

 

Quiroga

Tyree

 

 

 

 

Adamski OH

Lopez OH

Adamski OH

Langenberg OH

Adamski OH

Hurley OH

Robinson OH

Hurley OH

Lopez OH

Chhetri OH

Williams OH

 

Williams OH

Robinson OH

Hurley OH

 

 

 

 

Langenberg OH

 

 

 

 

Rodrigues OH

 

 

 

 

Williams OH

12-1pm

Babun Codorniu

Giri

Giri

Chhetri

Giri

Giri

Gottipati

Goldstein

Giri

Goldstein

Goldstein

Quiroga

Humphreys

Guo

Gottipati

Humphreys

Thomack

Hutchinson

Hyvarinen

Humphreys

Ippolito

 

Thomack

Thomack

Hutchinson

Tyree

 

 

 

Quiroga

Abraha OH

Khadka OH

Abraha OH

Budhathoki OH

Boryshchak OH

Chhetri OH

Lopez OH

Babun Codorniu OH

Lopez OH

Chhetri OH

Guo OH

 

Guo OH

Robinson OH

Guo OH

Khadka OH

 

Pinkley OH

 

Kepley OH

Pinkley OH

 

 

 

Rodrigues OH

1-2pm

Giri

Giri

Giri

Chhetri

Giri

Humphreys

Gonzalez

Humphreys

Giri

Goldstein

Hutchinson

Gottipati

Hutchinson

Goldstein

Humphreys

Kasti

Hutchinson

Thomack

Gonzalez

Hutchinson

Tyree

 

 

Hyvarinen

Joseph

 

 

 

Khadka

 

Adams OH

Khadka OH

Abraha OH

Budhathoki OH

Abraha OH

Epstein OH

Pinkley OH

Adams OH

 

Boryshchak OH

Gonzalez OH

 

Epstein OH

 

Gonzalez OH

Khadka OH

 

Gonzalez OH

 

Rodrigues OH

Yang OH

 

Zephirin OH

 

Zephirin OH

Zephirin OH

 

 

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2-3pm

Guo

Boryshchak

Guo

Boryshchak

Babun Codorniu

Williams

Burruss

Williams

Chhetri

Guo

 

Giri

 

Goldstein

Williams

 

Gonzalez

 

Gonzalez

 

 

Hutchinson

 

Hyvarinen

 

 

Langenberg

 

Langenberg

 

 

Tyree

 

Tyree

 

Adams OH

Hyvarinen OH

Adams OH

Budhathoki OH

Burruss OH

Burruss OH

Pham OH

Burruss OH

 

Rodrigues OH

Epstein OH

 

Spatz OH

 

Spatz OH

Kasti OH

 

 

 

 

Spatz OH

 

 

 

 

Yang OH

 

 

 

 

3-4pm

Goldstein

Boryshchak

Giri

Budhathoki

Giri

Humphreys

Hutchinson

Goldstein

Goldstein

Goldstein

Pierre

Hyvarinen

Humphreys

Hutchinson

Quiroga

Pinkley

Spatz

Pinkley

Hyvarinen

Williams

Quiroga

Thomack

Quiroga

Spatz

 

Thomack

Tyree

 

Thomack

 

 

 

 

Tyree

 

Adams OH

Pham OH

Adams OH

 

Babun Codorniu OH

Kasti OH

 

Boryshchak OH

 

 

Yang OH

 

Pierre OH

 

 

4-5pm

Humphreys

Hutchinson

Humphreys

Budhathoki

CLOSED

Pierre

Joseph

Quiroga

Hutchinson

Quiroga

Pinkley

Sharma

Joseph

Thomack

Thomack

Tyree

Spatz

Tyree

Tyree

 

Thomack

 

 

 

Tyree

Grigoriev OH

Gottipati OH (4:30)

Babun Codorniu OH

Gottipati OH (4:30)

Hyvarinen OH

Karunaratne OH

Grigoriev OH

Karunaratne OH

Kasti OH

Sharma OH

Hyvarinen OH

Pham OH

Sharma OH

 

Pierre OH

 

Yang OH

 

 

 

5-6pm

Humphreys

Hutchinson

Humphreys

Budhathoki

CLOSED

Pierre

Pinkley

Quiroga

Hutchinson

Quiroga

Tyree

 

Joseph

Tyree

 

 

Karunaratne

Yang

 

 

Tyree

Grigoriev OH (5:30)

Gottipati OH

Grigoriev OH (5:30)

Gottipati OH

Kasti OH

Karunaratne OH

Pierre OH

 

Sharma OH

Sharma OH

 

 

effective February 14, 2014